REKLAMACE

Místo a způsob uplatnění reklamace

Místem uplatnění reklamace sídlo firmy ŠUBRT cz s.r.o., Nemanická 14/440, 370 10 České Budějovice. Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou!

V případě reklamací nás můžete kontaktovat:

Telefon: +420 387 220 256 Fax: +420 387 220 570 Email: info@subrt.cz

Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit:

  • doklad o nákup zboží (faktura)
  • popis závady